Enterprise klases atbalsts jūsu īpaši nozīmīgajiem informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem

Proact īpašais atbalsts nodrošina uzņēmumu klases atbalstu, kas palīdzēs jums sasniegt pakalpojumu līmeni, kādu pieprasa galalietotāji. Proact sniedz atbalstu vairāk nekā 3500 klientiem Eiropā. Mēs piedāvājam vienu kontaktpersonu un vairāku ražotāju atbalstu, sniedzot klientiem piekļuvi mūsu kompetentajiem, dažādu iemaņu sertificētajiem speciālistiem.

Vienas kontaktpersonas atbalsts novērš vainīgo meklēšanu starp vairākiem pakalpojumu sniedzējiem un sniedz klientiem iespēju sasniegt pakalpojumu mērķus, izmantojot ātrāku diagnozi un problēmu risināšanu par mazākām izmaksām. Mūsu pakalpojumus var pielāgot jūsu prasībām un nepārtraukti (24x7) īstenot vietējās valodās 13 Eiropas valstīs.

Panākumu novērtējumi
Mēs esam izstrādājuši īpaši rentablu augstas kvalitātes atbalsta pakalpojumu ar uzsvaru uz uzturēšanu un veiksmīgu kļūmju atrisināšanu. 2011. gadā veiktā neatkarīgā pētījumā "Proact" atzina kā vadošo "NetApp" atbalsta partneri Eiropā.

Atblasts vietējā valodā
Mēs uzskatām, ka vietējās atbalsta grupas, kas strādā jūsu teritorijā, spēj runāt vietējā valodā un saprot jūsu vidi, ir ļoti būtiskas drošu informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanā.

Pielāgojams nodrošinājums
Mūsu klientiem ir svarīgi, lai atbalsta pakalpojumi būtu pielāgojami. Atbalstu var sniegt nepārtraukti (24x7) vai tikai uzņēmēmuma darba laikā, reaģējot laikā no 1–2 stundām līdz nākamajai darba dienai.

Vairāki ražotāji
Proact var sniegt pakalpojumus vienam ražotājam vai piedāvāt vienas kontaktpersonas atbalsta līgumu vairākiem ražotājiem.

Pārvaldības uzņemšanās
Mūsu atbalsts ir izstrādāts, lai atvieglotu jūsu dzīvi. Mūsu atbalsta grupas neatkarīgi no iemesla un sākotnējā cēloņa ir instruētas, lai pārvaldītu problēmu no pašiem pamatiem. Proact darbojas kā vienots tehniskā atbalsta koordinators un strādā ar ražotājiem, lai identificētu kļūmi un sniegtu efektīvu risinājumu.

Kritiskas situācijas
Ja notiek neiespējamais, mēs zinām, ko darīt. Pamatojoties uz mūsu atbalsta pakalpojumu sniegšanas pieredzi kopš 1994. gada, mēs labāk nekā citi saprotam, ka kritiskas atbalsta situācijas ir jārisina citādi nekā parasti atbalsta izsaukumi. Kad sistēma pārtrauc darboties un notiek ražošanas dīkstāve, Proact vadās pēc pārbaudītiem un precīzi noteiktiem soļiem, lai minimizētu dīkstāvi un kritiskos pakalpojumus varētu ātri un droši atjaunot. Proact norīko iekšējās avārijas īpašnieku ar pilnīgu piekļuvi visiem resursiem, tostarp noteiktu krīzes grupu ar tikai vienu mērķi – pēc iespējas ātrāk atjaunot ražošanas sistēmu darbību.


KLIENTA PANĀKUMUS NODROŠINA

“Fokker Aerostructures” “Oslo Bors” “BN Bank”