Transformācijas process

Veicina reālas pārmaiņas

Transformācija būtiski pārveidos to, kā jūs pārvaldāt savas informācijas tehnoloģijas un uzņēmējdarbību. Uzņēmējdarbībā nav iespējama dīkstāve un pārmaiņas ir nepieciešamas, lai, ieviešot inovācijas, būtu soli priekšā savu klientu prasībām vai ja vēlaties izmantot jaunas iespējas un diferencēties no saviem esošajiem un jaunajiem konkurentiem.

Privātajos, valsts un brīvprātīgajos sektoros ir jāievēro gala termiņi, jāsamazina izmaksas un jāizpilda uzņēmējdarbības reālās prasības. Transformācijas process paredz fundamentālas pārmaiņas, lai uzņēmums varētu veikt apjomīgākus darbus. Tas iekļauj jaunas tehnoloģijas, jaunus darba veidus un bieži vien indivīdu, grupu un organizācijas kopējās domāšanas un kultūras veida izmaiņas.

Lai šis process būtu veiksmīgs, svarīgi izmantot apvienoto pieeju, kas aptver visus elementus, un transformācijas pārvaldība palīdz apvienot šīs sastāvdaļas.

"Proact" izmaiņu sistēma nosaka mūsu galvenos principus, kā īstenot fundamentālas, pakāpeniskas jūsu iespēju pārmaiņas, lai izpildītu uzņēmējdarbības prasības, ko nevar īstenot ar esošajiem darba paņēmieniem.

Mūsu metodoloģija ir pamatota uz pieciem pamatprincipiem, no kuriem katrs ir unikāls un pārvalda, izmantojot mūsu padziļinātās attiecīgo jomu zināšanas un pieredzi.

1. princips Atklāt, noteikt prioritātes, izvēlēties un pamatot pārmaiņu iespējas.
Kādas darbības jums vajadzētu pārtraukt, sākt un turpināt? Kādas ir jūsu iespējas? Kādu labumu katra iespēja piedāvā? Kuras iespējas ir vislabāk jums piemērotas?

2. princips Noteikt un pārliecināties par organizācijas gatavību pārmaiņām.
Noteikt veiksmīgas pārmaiņu īstenošanas veicinātājus un traucējumus – rīkoties, lai pārmaiņas varētu īstenot, noteikt pašreizējo stāvokli un nepieciešamās pārmaiņas

3. princips Izstrādāt saskaņotu pārmaiņu vīziju un stratēģiju.
Izstrādāt vīziju, stratēgiju un reālus īstenošanas plānus. Noteikt vēlamo organizācijas beigu rezultātu un izstrādāt pārmaiņu programmu.

4. princips Veiksmīgi īstenot pārmaiņas.
Lai veiksmīgi un droši īstenotu pārmaiņas, pārvaldītu tās visa pārejas procesa laikā un varētu sasniegt izmērāmus rezultātus, piedāvājam nozarē vislabākās prasmes un pieredzi, pārbaudītu arhitektūru un strukturāli pielāgojamu pieeju.

5. princips Iedarināt uz pārmaiņām un pakalpojumiem vērstu pārvaldību.
Pārliecinieties, lai pārmaiņas nostabilizētos, jaunais standarts tiktu izmantots un lai noteiktu un īstenotu veikto pakalpojumu uzlabošanas programmu.

Saistītie pakalpojumi

KLIENTA PANĀKUMUS NODROŠINA

“Fokker Aerostructures” “Grieg Star Shipping” “Oslo Bors”