Mūsu cilvēki

"Mūsu darba kultūras noslēpums slēpjas mūsu nosaukumā"

Proaktīvais raksturs ir mūsu darba filosofijas un kultūras pamatā un piemīt visām mūsu uzņēmējdarbības aktivitātēm un jebkurai mijiedarbībai ar ieinteresētajām pusēm un apkalpotajām kopienām.

Mūsu kultūrai raksturīgi ieviest klientu uzlabojumus, mest izaicinājumu ierastām parādībām un ieviest jaunas idejas un iniciatīvas. Mūsu uzņēmuma mērķis ir strādāt, sadarbojoties ar klientiem, un kļūt par nozīmīgu viņu darba grupas daļu, izpildot prasības un palīdzot uzlabot nozīmīgos pakalpojumus galalietotājiem.

Mūsu proaktīvā pieeja paredz, ka mēs pieņemam darbā īpašas personas un ieguldām viņu izaugsmē, lai padarītu par "Proact" speciālistiem.

Mēs neesam parasts uzņēmums, un mūsu darbinieki nav vienkārši procesa dalībnieki – tie veido pamatus, uz kuriem ir veidots jebkurš mūsu proaktīvās kultūras un bagāto zināšanu aspekts.

Mūsu talantīgās, motivētās un specializētās darba grupas iemieso "Proact" kultūru:

  • paveic uzdevumus;
  • tiecas pēc izcilības;
  • sniedz risinājumus;
  • nodod savas zināšanas;
  • izvirza unikālus pieņēmumus;
  • īsteno pakalpojumus, balstoties uz solījumiem/saistībām;
  • nepārtraukti attīstās un motivē citus attīstīties;
  • iet tālāk par uzstādītajiem mērķiem;
  • pozitīvi izmanto izmaiņas un pielāgojas tām;
  • jautā sev: "Ko es šodien esmu proaktīvi izdarījis, lai kaut ko mainītu?"

Viņu ciešās saistības ar "Proact" sniedz mums iespēju pilnībā pievērsties klientu prasībām.

Ja jums liekas, ka esat piemēroti, lai kļūtu par "Proact" darba grupas dalībnieku, apskatiet mūsu darbinieku pieņemšanas darbā lapu.

KLIENTA PANĀKUMUS NODROŠINA

“BN Bank” “BN Bank” “TDC”